Kiinteistöjen riippumaton arvioitsija

Kiinteistöarviot-AKA-Pohjanmaa on riippumaton kiinteistöarvioitsija.

Laadimme puolueettomia kiinteistöarviointeja kiinteistönomistajien, sijoittajien ja rahoittajien tarpeisiin.

 

KOHTEISIIMME KUULUVAT:

Liiketilat

Teollisuuskiinteistöt

Omakotitalot

Kerrostalohuoneistot

Rivitalohuoneistot

Vapaa-ajan kohteet

Maatilat

Metsätilat

Erityiskiinteistöt

Hotellit

Rakennustontit

Muut kiinteistöt

Kiinteistöarviot-AKA-Pohjanmaa on  Kiinteistörahastolain 18 a § mukainen Keskuskauppakamarin kiinteistöarviointilautakunnan hyväksymä kiinteistönarvioija.

Tekemämme arvioinnit perustuvat hyvään paikallistuntemukseen, vankkaan käytännön ammattitaitoon, pitkään kokemukseen, markkinatuntemukseen sekä koulutukseen.

 

LAATIMIAMME ARVIOLAUSUNTOJA KÄYTETÄÄN MUUN MUASSA SEURAAVIIN TARKOITUKSIIN:

  • Taloudellinen raportointi ja tilinpäätös
  • Myynti ja osto
  • Luotonanto ja vakuustarkastelu
  • Kehittäminen ja jalostushankkeet
  • Verotus

Kiinteistöarviointeja kaikkiin tarpeisiin

LAADIMME ASIAKKAILLEMME kansainvälisten arviointistandardien mukaisia arviolausuntoja. Arviointityön lopputuloksena voi olla esimerkiksi arviolausunto kiinteistöomaisuuden markkina-arvosta tai rakennuksen tilojen markkinavuokratasoista. Lausunnon laajuus määritellään aina tilaajan tarpeen mukaiseksi. Arviointi voi koskea yksittäistä kohdetta tai laajempaa portfoliokokonaisuutta.

ARVIOLAUSUNTOMME TÄYTTÄVÄT Keskuskauppakamarin valvoman kiinteistöarvioinnin auktorisointijärjestelmän (AKA) vaatimukset. Auktorisoitu kiinteistöarvioija (AKA) on Keskuskauppakamarin kiinteistönarviointilautakunnan hyväksymä asiantuntija. AKA:lla on arviointitehtäviin soveltuva koulutus ja lisäksi vähintään kolmesta viiteen vuoteen työkokemusta arviointialalta. AKAt ovat sitoutuneet noudattamaan kiinteistönarviointilautakunnan sääntöjä, ohjeita ja määräyksiä, Hyvää kiinteistöarviointitapaa sekä kansainvälistä arviointistandardia. Auktorisoinnilla taataan arvioitsijan ammattitaito sekä arviolausunnon laatu.

PALVELUVALIKOIMAAMME KUULUU myös KHK-kiinteistöarviointi. Kiinteistörahastolaissa, arvopaperimarkkinalaissa, sijoitusrahastolaissa ja kiinnitysluottopankkitoiminnasta annetussa laissa on mainittu ne tilanteet, jolloin on käytettävä nimenomaan KHK-arvioitsijaa tai perusteltava muunlainen menettely.

TARVITTAESSA VOIMME laatia myös kansainvälisen RICS-standardin mukaisia kiinteistöarviointeja.

Yli 10 000 asuntokaupan mies

Yrittäjä Jouko Järvelä on AKA-yleisauktorisoitu kiinteistönarvioitsija ja kaupanvahvistaja. Hänellä on myös LKV-tutkinto sekä eMBA-tutkinto.

Järvelällä on 36 vuoden työkokemus kiinteistönvälitysalan johtotehtävistä. Hän on toiminut 4 vuotta Säästöpankkien Kiinteistönvälitys Oy:n Raahen konttorinjohtajana ja 32 vuotta Laaksojen OP-Kiinteistökeskus Oy:n toimitusjohtajana.

Lue tästä Joukon tarina.

 

Puh. 044 2410 771
jouko.jarvela@kiinteistoarviot.fi